FK Bearing Group проведе заседание на административния комитет на 12 юни 2016 г.  По време на тази среща FK издаде стратегическото позициониране на компанията, културата на компанията в нов нормален и курс на действие: фокусира се върху клиентите, честността е на първо място, Lean Innovation, Бъдете отговорни за резултатите.