Време за водене на FK 45-60 дни


Как FK гарантира времето за доставка?

1.Собствена пълна верига за доставки. 

2. Поддържайте запасите от суровини.