Точност на поставяне на лагера

1.  Radial Междуна л Клирънсът на лагери

2.  Точност на външните пръстени

3.  Точност на вътрешните пръстени


Точност на носещия корпус

1.  Допуск на сферичен диаметър на отворите на корпусите

толерантност-на-сферичен отвор с диаметър-на-housings.jpg

2.  Толеранс на височината на центъра на възглавницата

толерантност-на-възглавница блок-център-height.jpg

3.  Толеранс на корпусите

толерантност-на-housing.jpg

4.  Неопределена толерантност на отливките

неопределен толерантност-на-castings.jpg

5.  Допуск на пресовани стоманени корпуси

толерантност-на пресовано стомана-housings.jpg