Мисията на FK: 
Водете света към нов начин на работа с лагери и приложни решения, спомагайте за добавяне на стойност към нашата климатична машина, увеличете ефективността на човечеството.

FK'S Vision:
Бъдете най-надеждният доставчик на световния пазар на лагери.

Целта на ФК:
Помогнете на успеха на свързани страни чрез непрекъснатото ни развитие, след което да продължите да се стремим към по-доброто заедно.

Курс за действие на FK:
Фокусиран върху клиента, Честността е на първо място, Lean Innovation, Бъдете отговорни за резултатите.