FK прави следните Национални стандарти и индустриални стандарти:

Национални стандарти:
1. GB / T27554-2011 Подвижни лагери- Вмъкване на лагерни единици - Идентификационен код
2. GB / T27555-2011 Подвижни лагери- Вмъкване на лагерни единициfications Спецификации
3. GB / T27560-2011 Подвижни лагери - Корпуси за леене на лагери за вложки - Спецификации

Стандарти за промишлеността
1. JB / T 8513-2010 Подвижни лагери - Вмъкване на лагерни възли-Класификация
2. JB / T 8876-2010 Подвижни лагери - Корпуси на леене за вложки лагери - Спецификации
3. JB / T 8919-2010 Подвижни лагери - Поставете лагери и ексцентрични фиксиращи яки - Спецификации
4. JB / T6363-2007 Подвижни лагери - Корпуси с притискане за вложки лагери - Спецификации
5. JB / T6640-2007 Подвижни лагери- Поставете лагерни възли- Идентификационен код
6. JB / T5304-2007 Подвижни лагери-Вмъкване на лагери-Радиален вътрешен хлабина