Корозиоустойчив издържат 480 часа тест със сол на спрей

CR.jpg